Systemutveckling

Vi designar rätt IT-lösning för din verksamhet.

Rätt IT-lösning är avgörande för en framgångsrik e-handel, detaljhandel, tillverkningsindustri, privat eller offentligt tjänstesektor. Vi hjälper dig att välja rätt plattform för din verksamhet och utvecklar den för största möjliga affärsnytta och effektivitet. Vår samlade kompetens består av erfarna IT-strateger, projektledare, systemarkitekter, designers och programmerare som tillsammans driver ditt projekt från start till mål. Alltid med utgångspunkt i en strukturerad kravspecifikation som utvecklas i nära samarbete med dig som kund och som fortgår under hela skapandeprocessen.

Våra kompetensområden omfattar bland annat

  • Microsoft.NET
  • Java/J2EE
  • Databaser (Oracle, SQL Server)
  • Integrationslösningar
  • Webbutveckling
  • Affärssystem (IFS)

Kontakta oss för att få veta mer om en effektiv systemlösning som överträffar dina krav på en smart, säker, användarvänlig och kostnadseffektiv IT-miljö.