Systemutveckling

För oss handlar systemutveckling om att tillgodose kundens krav så att kundens verksamhet utvecklas på ett effektivt sätt.

Addoceos medarbetare har mångårig kompetens inom de mest kända miljöerna för systemutveckling.

Ett systemutvecklingsprojekt i vår regi sker i nära samarbete med kunden. Val av teknisk plattform sker alltid utifrån kundens befintliga miljö och behov. Detta gör att vi kan erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen för just er.
Addoceo kan erbjuda specialister inom alla delar av ett utvecklingsprojekt såsom:

 • IT-strateger
 • Projektledare
 • Systemarkitekter
 • Designers
 • Programmerare

Addoceo utvecklar inom följande områden:

 • Microsoft .NET
 • Java/J2EE
 • Databaser (Oracle, SQL Server)
 • Integrationslösningar
 • Webbutveckling
 • Affärssystem (IFS)
 • Microsoft Project

  Addoceo genomför utbildningar i planeringsverktyget Microsoft Project. Utbildningarna kan anpassas för nybörjare eller erfarna användare...

 • Projektledarutbildning

  Addoceo genomför företagsinriktade projektledarutbildningar. Vi anpassar utbildningar efter målgrupp samt projekttyper (investeringsprojekt, kundorderprojekt, produkt- processutvecklingsprojekt,...

 • Projektutveckling

  Utveckling av arbetsformen projekt Addoceo utvecklar organisationer till att effektivare initiera, genomföra och följa upp...

 • Projektledning

  Addoceo erbjuder alltid våra kunder projektledning i våra uppdrag. Syftet med projektledning i utvecklingsprocessen är...

 • Systemutveckling

  För oss handlar systemutveckling om att tillgodose kundens krav så att kundens verksamhet utvecklas på...