Projektutveckling

Projektutveckling – öka effektiviteten med enkla verktyg.

Vill ni bli effektivare på att initiera, genomföra och följa upp projekt? Vi hjälper er med att ta fram riktlinjer för hur arbetsformen projekt ska bedrivas. Utvecklingsarbetet startar med fördel med en workshop där era vanligaste projekt analyseras. Vi definierar era styrkor och utvecklingsområden och tar fram en handlingsplan för hur ni ska uppnå ett effektivare projektarbete. Införandet består huvudsakligen av utbildning och handledning. Kontakta oss för en effektivare arbetsform!

Exempel på omfattning:

  • Analys av arbetsformen projekt
  • Projektdefiniering
  • Anpassa projekttypen utifrån verksamhetens krav och metodval.
  • Definiera roller inom projektorganisationen
  • Projektstyrning, beslutsfattning och uppföljning
  • Kommunikation internt/externt
  • Ändringshantering
  • Informationshantering
  • Projektportfölj – hantering av alla projekt