Projektutveckling

Utveckling av arbetsformen projekt

Addoceo utvecklar organisationer till att effektivare initiera, genomföra och följa upp projekt. En stor del av utvecklingen innebär att tillsammans med er ta fram och dokumentera riktlinjer för hur arbetsformen projekt skall tillämpas.

Utvecklingen kan påbörjas med ”workshops” där de för er mest vanligt förekommande projekten analyseras. Vi identifierar era styrkor och utvecklingsområden och tar fram en handlingsplan på hur ni ska uppnå ett effektivare projektarbete. Införande består i huvudsak av utbildning och handledning av de som arbetar i projekt.

Exempel på omfattning:

 • Analys av arbetsformen projekt
 • Definiera era typprojekt ex, investeringsprojekt, kundorderprojekt, produkt- processutvecklingsprojekt, utredningsprojekt samt eventprojekt.
 • Anpassa typprojekten utifrån verksamhetens krav och metodval
 • Definiera roller i projektorganisation
 • Projektstyrning, beslutsfattning och uppföljning
 • Kommunikation intern/externt
 • Ändringshantering
 • Informationshantering
 • Projektportfölj, hantering av alla projekt
 • Microsoft Project

  Addoceo genomför utbildningar i planeringsverktyget Microsoft Project. Utbildningarna kan anpassas för nybörjare eller erfarna användare...

 • Projektledarutbildning

  Addoceo genomför företagsinriktade projektledarutbildningar. Vi anpassar utbildningar efter målgrupp samt projekttyper (investeringsprojekt, kundorderprojekt, produkt- processutvecklingsprojekt,...

 • Projektutveckling

  Utveckling av arbetsformen projekt Addoceo utvecklar organisationer till att effektivare initiera, genomföra och följa upp...

 • Projektledning

  Addoceo erbjuder alltid våra kunder projektledning i våra uppdrag. Syftet med projektledning i utvecklingsprocessen är...

 • Systemutveckling

  För oss handlar systemutveckling om att tillgodose kundens krav så att kundens verksamhet utvecklas på...