Projektledning

Addoceo erbjuder alltid våra kunder projektledning i våra uppdrag.

Syftet med projektledning i utvecklingsprocessen är att säkerställa kommunikation av krav och användarnytta samt kvalitet i både genomförandet och slutresultatet.

Samtliga våra seniora konsulter har lång erfarenhet av att driva korta och intensiva samt långa utvecklingsprojekt.
Vi behärskar de vanligaste förekommande metoderna dvs. traditionella samt agila (ex scrum) utvecklingsmetoder.

Våra konsulter kan också hjälpa er med att driva era egna projekt ex. införande av system, utveckling av IT-miljö, organisationsförändring etc. Beroende på era behov kan vi axla roller såsom projektledare, projektadministratör samt teknisk projektledare.

Vi åtar oss också att vara mentor åt era interna projektledare. Ger er ett stöd i metodvalsfrågor, kommersiell hantering av leverantörer, genomförandeprocessen mm.

 • Microsoft Project

  Addoceo genomför utbildningar i planeringsverktyget Microsoft Project. Utbildningarna kan anpassas för nybörjare eller erfarna användare...

 • Projektledarutbildning

  Addoceo genomför företagsinriktade projektledarutbildningar. Vi anpassar utbildningar efter målgrupp samt projekttyper (investeringsprojekt, kundorderprojekt, produkt- processutvecklingsprojekt,...

 • Projektutveckling

  Utveckling av arbetsformen projekt Addoceo utvecklar organisationer till att effektivare initiera, genomföra och följa upp...

 • Projektledning

  Addoceo erbjuder alltid våra kunder projektledning i våra uppdrag. Syftet med projektledning i utvecklingsprocessen är...

 • Systemutveckling

  För oss handlar systemutveckling om att tillgodose kundens krav så att kundens verksamhet utvecklas på...