Projektledarutbildning

Projektledarutbildningar – bli bättre på att motivera och planera för framgång.

Addoceo erbjuder företagsinriktade utbildningar för projektledare verksamma inom en mängd olika branscher. Utbildningarna anpassas alltid efter målgruppen samt typen av projekt som exempelvis investeringsprojekt, kundorderprojekt, produkt- processutvecklingsprojekt, utredningsprojekt samt eventprojekt. Kontakta oss för att öka din förmåga att inspirera, motivera, planera och agera problemlösare.

Kontakta oss för mer information.