Microsoft Project

Microsoft Project – lär dig verktyget som gör projekten hanterbara.

Addoceo genomför regelbundet utbildningar i planeringsverktyget Microsoft Project. Utbildningarna vänder sig till både företag och organisationer som vill lära sig verktyget för att enklare kunna planera, administrera och styra projekt. Innehållet anpassas efter deltagarnas förkunskaper – från nybörjare till erfarna användare som behöver fördjupande kunskaper.

Kontakta oss för mer information.