Integrationer

Addoceo har erfarenhet av ett antal olika typer av integrationer, både vad gäller standarder och tillämpningar av dessa samt integration mot diverse hårdvara.

I dag är det väldigt vanligt att integrera olika tjänster via webservices och vi jobbar mycket med REST- och SOAP-API:er. Vi har även jobbet en del med integrationer via MessageQueues.

Ser vi på tillämpningar av olika standarder så har vi jobbat med WCF, ASP.NET WebApi, SAF-T mot Norska Skatteverket, EDI-Fact, Skatteverkets termkod-filer, flatfil/Excel. För att nämna några.

Vad gäller hårdvaror vi har erfarenhet av ett antal olika typer av skrivare, betalkortterminaler, olika typer av optikerinstrument samt streckkodsläsare.