Våra tjänster

Microsoft Project

Addoceo genomför utbildningar i planeringsverktyget Microsoft Project. Utbildningarna kan anpassas för nybörjare eller erfarna användare...

Projektledarutbildning

Addoceo genomför företagsinriktade projektledarutbildningar. Vi anpassar utbildningar efter målgrupp samt projekttyper (investeringsprojekt, kundorderprojekt, produkt- processutvecklingsprojekt,...

Projektutveckling

Utveckling av arbetsformen projekt Addoceo utvecklar organisationer till att effektivare initiera, genomföra och följa upp...

Projektledning

Addoceo erbjuder alltid våra kunder projektledning i våra uppdrag. Syftet med projektledning i utvecklingsprocessen är...