Wind Data Manager

Addoceo har skapat ett antal lösningar/system för företag inom energibranschen. Gemensamt för dessa system är att de säkerställer en stabil och säker insamling och hantering av olika mätdata. Nedan ger vi en kort beskrivning av Wind Data Manager.

Addoceo har designat en databas som kan lagra mätdata från såväl Sodarmätare som anemometrar, monterade på master.
Till databasen tillkommer ett, av Addoceo utvecklat, importprogram som kontinuerligt läser in mätdatafiler från mätutrustningen automatiskt, en gång per dag. Mätdata kopplas i databasen till mätpunkter som i sin tur tilldelas till ett eller flera projekt.
Med ett administrationsprogram sköts hantering av mätutrustning, mätpunkter och grundläggande information om pågående projekt. Administrationsprogrammet innehåller även ett antal speciellt framtagna rapporter som sammanställer information baserad på mätdata i databasen. Underhåll av mätutrustningarna kan följas upp med hjälp av en funktion för hantering av servicebok.
Lösningen är utvecklad i Microsoft-miljö med en SQL server som databas. Rapporterna är utvecklade med Crystal Reports.

  • Wind Data Manager

    Addoceo har skapat ett antal lösningar/system för företag inom energibranschen. Gemensamt för dessa system är...

  • AdSysInfo

    Det är ofta besvärligt för supportpersonal att få fram information om användarens dator vid problem....

  • Navet

    Navet är ett system för handläggning av ärenden inom färdtjänst och riksfärdtjänst. Systemet är utvecklat...