Navet

Navet – det smarta systemet som alltid är med på resan.

Navet är det användarvänliga systemet för handläggning av ärenden inom färdtjänst och riksfärdtjänst. Systemet har utvecklats i nära samarbete med erfarna handläggare och framtaget för att hantera känslig information med kvalitetssäkrad behörighetsstyrning i ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Region Värmland, Umeå kommun och Linköping kommun är bara några av de organisationer som idag använder det säkra, effektiva och användarvänliga systemet.

Fördelar med Navet:

  • Stabilt och effektivt
  • Enkelt och användarvänligt
  • Beprövat sedan 2009
  • Hanterar hela ärendekedjan från ankomstregistrering till export av fattade beslut till tredje part (valbart)
  • Erbjuder uppföljning och statistik av ärenden
  • Kan skräddarsys efter varje kund, ärendetyper och önskemål om rapportmallar
  • Har komplett stöd för GDPR

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en kostnadsfri demonstration.

 

Följande organisationer har valt Navet