AdSysInfo

Det är ofta besvärligt för supportpersonal att få fram information om användarens dator vid problem. Denna information är ofta viktig för ett fortsatt effektivt supportarbete.

AdSysInfo gör det möjligt för användaren att snabbt ge supportpersonalen den information de behöver antingen via telefon eller skickad via e-post.

Kontakta Addoceo för mer information.

  • Wind Data Manager

    Addoceo har skapat ett antal lösningar/system för företag inom energibranschen. Gemensamt för dessa system är...

  • AdSysInfo

    Det är ofta besvärligt för supportpersonal att få fram information om användarens dator vid problem....

  • Navet

    Navet är ett system för handläggning av ärenden inom färdtjänst och riksfärdtjänst. Systemet är utvecklat...