Bakgrund

Addoceo AB grundades i mars 2001. Vår filosofi är att utveckla bolaget och dess tjänster och erbjudanden i den takt som marknaden efterfrågar.

Namnet: Addoceo uttalas med tonvikt på första o-et.

”Det är första person singularis presens av verbet addocere och betyder – jag lär ut något nytt – och är sammansatt av ad (till; här: som tillägg) och doceo (jag undervisar, jag lär ut). Det avslutande o-et (jag) är detsamma som finns i Volvo (jag rullar), Vivo (jag lever) och åtskilliga andra varunamn. Gratulerar till namnet!”

Citat: Fil.dr. Ebbe Vilborg

addoceo-logotype

Symbolen: Symbolen efter företagsnamnet kan symbolisera flera saker:

Den föreställer ett nyckelhål där namnet Addoceo är själva nyckeln – nyckeln till framgång genom utveckling.

Den kan föreställa en person. Addoceo uppmärksammar människan – individen som skall utvecklas – och sätter henne i centrum för verksamheten.

Symbolen är bredare nedtill än upptill och strävar uppåt. Addoceo genomför utveckling både för bredd och spets.
Den röda färgen tyder på aktivitet, framåtanda och syns väl.